088 - 126 16 61

Leveranciers

Liebherr

Liebherr

Hoshizaki

Hoshizaki

Gram

Gram

Vestfrost

Vestfrost

Tefcold

Tefcold

Score

Score

Bimos

Bimos

HeraFreeze

HeraFreeze

Insausti

Insausti

ThermoFisher

ThermoFisher

Seca

Seca

Robot Coupe

Robot Coupe

NTF

 

Testo

 

Lec

 

Porkka

 

Medifa

Medifa

Branson

 

Erka

Erka

Spire

N-Spire

Ambu

Ambu

Varta

Varta

Bovie

Bovie

Lance Paragon

Lance Paragon

Bionet

Bionet

Welch allyn

Welch allyn

Burn free

Burn free

Soehnle

Soehnle

Rimsa

Rimsa

Mir

Mir

Littmann quality

Littmann quality

Lut

Lut

Chison

Chison

Primedic

Primedic

Riester

Riester

Mindray

Mindray

Multi Care in

Multicare in

Kai medical

Kai medical

BD

BD

Sibelmed

Sibelmed

Euroclinic

Euroclinic

Gima

Gima

Ansell

Ansell

Altay

Altay

Heine

Heine

Edan

Edan

Germo

Germo

Sony

Sony

3M

3M

Interacoustics

Interacoustics

Rays

Rays

CU Medical Systems

CU Medical Systems

Wallach surgical

Wallach surgical

Weiko

Weiko

Comdek

Comdek

Klaro

Klaro